ค้นหาซื้อ/เช่า 098 787 9265
get_start_btn

ตัวเลขที่เห็นคือตัวเลขที่จ่าย

ราคาของเรารวม Vat แล้ว

แพคเกจ และค่าบริการ

นโยบายราคาที่โปร่งใสของเราโชว์ให้เห็นว่าคุณต้องจ่ายเท่าไหร่
ราคาทั้งหมดของเรารวม Vat แล้ว

Our Packages & Services

ฟรี

(โปรโมชั่น 6 เดือน)

บริการ

ลงประกาศบน Mespace (6 เดือน)
ระบบบัญชีผู้ใช้งาน
ประเมินราคาทรัพย์ (Mespace เข้าเยี่ยมบ้านคุณ)
สนับสนุนการตลาด
บริการประสานงาน
เตรียมเอกสาร + ดำเนินขั้นตอนจนสมบูรณ์
ประกาศเว็บไซต์เครือข่าย
บริการเพิ่ม
ถ่ายภาพแบบมืออาชีพ
แปลนบ้านแบบมืออาชีพ
ประกาศพิเศษบน Hipflat และ DDproperty 1 เดือน
ประกาศพิเศษบน Hipflat และ DDproperty 3 เดือน
ประกาศพิเศษบน Hipflat และ DDproperty 6 เดือน
ประกาศพิเศษบน Hipflat และ DDproperty 1 ปี
ป้ายประกาศขาย/เช่า Mespace
โบรชัวร์ Mespace
ฟรี (โปรโมชั่น 6 เดือน)

0 บาท

เริ่มใช้งาน

จ่ายเลย

18,900 บาท (รวม Vat)

บริการ

ลงประกาศบน Mespace (12 เดือน)
ระบบบัญชีผู้ใช้งาน
ประเมินราคาทรัพย์ (Mespace เข้าเยี่ยมบ้านคุณ)
สนับสนุนการตลาด
บริการประสานงาน
เตรียมเอกสาร + ดำเนินขั้นตอนจนสมบูรณ์
ประกาศเว็บไซต์เครือข่าย
บริการเพิ่ม
ถ่ายภาพแบบมืออาชีพ 3,500
แปลนบ้านแบบมืออาชีพ 1,890
ประกาศพิเศษบน Hipflat และ DDproperty 1 เดือน 3,190
ประกาศพิเศษบน Hipflat และ DDproperty 3 เดือน 7,050
ประกาศพิเศษบน Hipflat และ DDproperty 6 เดือน 13,600
ประกาศพิเศษบน Hipflat และ DDproperty 1 ปี 25,100
ป้ายประกาศขาย/เช่า Mespace 899
โบรชัวร์ Mespace 799
รวม (รวม Vat)

(6 months Promotion)

18,900 บาท

เริ่มใช้งาน

จ่ายเมื่อขาย

มัดจำ 6,900 + 36,900 เมื่อขายทรัพย์ได้ (รวม Vat)

บริการ

ลงประกาศบน Mespace (12 เดือน)
ระบบบัญชีผู้ใช้งาน
ประเมินราคาทรัพย์ (Mespace เข้าเยี่ยมบ้านคุณ)
สนับสนุนการตลาด
บริการประสานงาน
เตรียมเอกสาร + ดำเนินขั้นตอนจนสมบูรณ์
ประกาศเว็บไซต์เครือข่าย
บริการเพิ่ม
ถ่ายภาพแบบมืออาชีพ 3,500
แปลนบ้านแบบมืออาชีพ 1,890
ประกาศพิเศษบน Hipflat และ DDproperty 1 เดือน 3,190
ประกาศพิเศษบน Hipflat และ DDproperty 3 เดือน 7,050
ประกาศพิเศษบน Hipflat และ DDproperty 6 เดือน 13,600
ประกาศพิเศษบน Hipflat และ DDproperty 1 ปี 25,100
ป้ายประกาศขาย/เช่า Mespace 899
โบรชัวร์ Mespace 799
จ่ายครั้งแรก
จ่ายทันที (รวม Vat)

(6 months Promotion)

6,900 บาท

เริ่มใช้งาน