ค้นหาซื้อ/เช่า 098 787 9265

“Packaging ทำให้สินค้าน่าซื้อ
เราทำให้ "บ้าน" น่าซื้อ

เริ่มใช้งาน

มาดูกันว่าเราทำอะไร

Mespace คือใคร

เราคือ ผู้ให้บริการขายบ้านแนวใหม่ เน้น 3 องค์ประกอบหลัก คือ ภาพถ่ายและแบบแปลน รีวิวจุดขาย และทำการตลาดออนไลน์ ช่วยให้คนเข้าถึงบ้านของคุณได้ง่าย

6 ขั้นตอนง่ายๆ ในการขาย

ขั้นตอน 1

เลือกแพคเกจ

ค่าใช้จ่ายของเราเป็นราคาตายตัว จ่ายเท่าที่เห็น มี 2 แพคเกจ จ่ายทันที และจ่ายเมื่อขายได้ บริการเหมือนกันทุกอย่าง ต่างกันแค่เวลาจ่าย

แพคเกจ
ขั้นตอน 2

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เข้าพบ

แนะนำการจัดบ้าน และถ่ายภาพมุมกว้าง ด้วยกล้อง DSLR วัดพื้นที่ ทำแปลนบ้าน โดยช่างมืออาชีพชาวอังกฤษ พูดคุยถึงจุดขาย พร้อมทั้งรีวิวตัวบ้าน 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)

ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน
ขั้นตอน 3

ทำการตลาดออนไลน์บนเว็บไซต์เครือข่ายชั้นนำ

กระจายประกาศ 12 เว็บไซต์ ที่มีสถิติผู้ชมสูงสุด ปั่นประกาศ เพื่อให้บ้านของคุณอยู่ในตำแหน่งที่ค้นหาง่ายอยู่ตลอด

ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน
ขั้นตอน 4

ประสานวันนัดชม กับ "ผู้สนใจ"

ตอบคำถามรายละเอียด ข้อมูลบ้านของคุณ หากผู้สนใจต้องการนัดชม ทีมงานจะจัดวันนัดชมให้

ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน
ขั้นตอน 5

คุณพาชมบ้านด้วย "ตนเอง"

คุยรายละเอียดเงื่อนไขและราคากับทางผู้สนใจได้โดยตรง หากมีการตกลงซื้อขาย ทีมงานพร้อมดำเนินการให้คุณทุกขั้นตอน

ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน
ขั้นตอน 6

จัดการเอกสาร และดำเนินการ "โอนกรรมสิทธิ์"

จัดทำสัญญาจะซือจะขาย หนังสือมอบอำนาจ และเอกสารอื่นๆ ประสานงานทางฝ่ายธนาคารที่ผู้สนใจทำการกู้ เดินทางไป ณ กรมที่ดิน เพื่อช่วยเหลือและดำเนินการโอน

ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน

6 ขั้นตอนง่ายๆ ในการขาย

เลือกแพคเกจ

ค่าใช้จ่ายของเราเป็นราคาตายตัว จ่ายเท่าที่เห็น มี 2 แพคเกจ จ่ายทันที และจ่ายเมื่อขายได้ บริการเหมือนกันทุกอย่าง ต่างกันแค่เวลาจ่าย

แพคเกจ
ขั้นตอน 1

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เข้าพบ

แนะนำการจัดบ้าน และถ่ายภาพมุมกว้าง ด้วยกล้อง DSLR วัดพื้นที่ ทำแปลนบ้าน โดยช่างมืออาชีพชาวอังกฤษ พูดคุยถึงจุดขาย พร้อมทั้งรีวิวตัวบ้าน 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)

ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน
ขั้นตอน 2

ทำการตลาดออนไลน์บนเว็บไซต์เครือข่ายชั้นนำ

กระจายประกาศ 12 เว็บไซต์ ที่มีสถิติผู้ชมสูงสุด ปั่นประกาศ เพื่อให้บ้านของคุณอยู่ในตำแหน่งที่ค้นหาง่ายอยู่ตลอด

ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน
ขั้นตอน 3

ประสานวันนัดชม กับ "ผู้สนใจ"

ตอบคำถามรายละเอียด ข้อมูลบ้านของคุณ หากผู้สนใจต้องการนัดชม ทีมงานจะจัดวันนัดชมให้

ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน
ขั้นตอน 4

คุณพาชมบ้านด้วย "ตนเอง"

คุยรายละเอียดเงื่อนไขและราคากับทางผู้สนใจได้โดยตรง หากมีการตกลงซื้อขาย ทีมงานพร้อมดำเนินการให้คุณทุกขั้นตอน

ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน
ขั้นตอน 5

จัดการเอกสาร และดำเนินการ "โอนกรรมสิทธิ์"

จัดทำสัญญาจะซือจะขาย หนังสือมอบอำนาจ และเอกสารอื่นๆ ประสานงานทางฝ่ายธนาคารที่ผู้สนใจทำการกู้ เดินทางไป ณ กรมที่ดิน เพื่อช่วยเหลือและดำเนินการโอน

ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน
ขั้นตอน 6

มาดูกันว่าคุณสามารถ ประหยัด! เงินได้เท่าไหร่

ราคาขาย

ค่านายหน้า (คอมมิชชั่น)

คุณสามารถประหยัดได้ถึง

0 บาท

ค่านายหน้าทั่วไป: 30,000 บาท
ค่าบริการ Mespace: 9,900 บาท
ราคารวม vat แล้ว:

บล็อก

รับข่าวสารจากเรา