ค้นหาซื้อ/เช่า 098 787 9265
Back to Advice

สิ่งที่ต้องทําหลังจากโอนกรรมสิทธิ์ (โอนทะเบียนประปา ไฟฟ้า เปลี่ยนชื่อทะเบียนบ้าน)

หลังจากวันโอนกรรมสิทธิ์ เมื่อคุณได้เป็นเจ้าของบ้านเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่คุณควรคำนึงถึงคือเรื่องของการโอนมิเตอร์สาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำประปา และเรื่องของการเปลี่ยนชื่อในทะเบียนบ้านเพื่อแสดงสิทธิเจ้าบ้านอย่างสมบูรณ์ ซึ่งเราได้รวบรวมรายละเอียดขั้นตอน และการเตรียมเอกสารมาให้ทุกท่านได้ศึกษากันก่อนซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

การโอนมิเตอร์ไฟฟ้า

โดยปกติหากเป็นการซื้อ-ขายบ้านจากโครงการ ผู้ขายจะบริการเรื่องการเปลี่ยนชื่อโอนมิเตอร์ไฟฟ้าให้กับผู้ซื้อ แต่ในกรณีบ้านมือสอง ผู้ซื้อควรตกลงกับผู้ขายว่าใครจะเป็นผู้ทำ ทั้งนี้ผู้ซื้อสามารถยื่นเรื่องได้เอง หากผู้ขายไม่สะดวกจัดการให้ แค่เพียงเตรียมเอกสารของทั้งสองฝ่ายให้พร้อม โดยสามารถยื่นเรื่องเองได้ที่การไฟฟ้าทุกสาขาใกล้บ้านคุณ ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการดังต่อไปนี้แบบฟอร์มขอเปลี่ยนผู้ใช้ไฟฟ้า http://www.mea.or.th/upload/download/file_a7806a19396c2459bd57700da3ef2a3d.pdf

ข้อมูลเพิ่มเติมการไฟฟ้านครหลวง โทร 1130  http://www.mea.or.th/home/index.php


การโอนมิเตอร์ประปา

การโอนมิเตอร์ประปาจะคล้ายกับไฟฟ้า ผู้ซื้อควรตกลงกับผู้ขายตั้งแต่แรกว่าใครจะเป็นผู้ทำแค่เพียงเตรียมเอกสารให้พร้อมโดยสามารถยื่นเรื่องเองได้ที่การประปาทุกสาขา ใกล้บ้านคุณซึ่งบริการของการประปาจะใช้เวลาไม่นานเท่าไฟฟ้าและมีขั้นตอนการดำเนินการดังต่อไปนี้

การโอนมิเตอร์ประปาจะเสียค่าธรรมเนียม 50บาท และเงินประกันการใช้น้ำตามขนาดมาตรวัดน้ำ รวมภาษี 7 %  โดยหากผู้โอนยินยอมโอนเงินประกันให้เจ้าของบ้านคนใหม่ก็จะไม่ต้องวางเงินประกันการใช้น้ำ ซึ่งผู้โอนจะต้องเซ็นต์สลักหลังใบเสร็จเงินประกันการใช้น้ำฉบับจริงแต่ถ้าเจ้าบ้านคนเดิมมีการถอนเงินประกันคืนหรือเงินไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้นผู้รับโอนหรือเจ้าบ้านคนใหม่ต้องวางประกันใหม่ ตามขนาดมาตรวัดน้ำซึ่งมี 3 ขนาดดังนี้

-         1/2 นิ้ว เงินประกันการใช้น้ำ 400 บาท 

-         3/4 นิ้ว เงินประกันการใช้น้ำ 600 บาท

-         ขนาด 1 นิ้ว เงินประกันการใช้น้ำ 1,500 บาท

โดยตามบ้านทั่วไปจะใช้ขนาดมาตรวัดน้ำเพียง1/2 นิ้ว เท่านั้น ส่วนที่เหลือจะเป็นมาตรวัดน้ำที่นิยมใช้ในคฤหาสน์บริษัทขนาดใหญ่และโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งแล้วแต่ความสะดวกของเจ้าของและความเหมาะสมในการใช้งานของแต่ละที่เอกสารที่ต้องเตรียมไว้ในวันไปยื่นมีดังนี้

การประปานครหลวง เปิดทำการเวลา 07.30น.  ถึง 15.00น. ทุกวันจันทร์ -ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนผู้ใช้น้ำประปา http://www.mwa.co.th/ewt_dl_link.php?nid=2008

ข้อมูลเพิ่มเติมการประปานครหลวง โทร. 1125 http://www.mwa.co.th/main.php?filename=indexการเปลี่ยนชื่อเจ้าบ้านในทะเบียนบ้าน

เจ้าบ้าน และ เจ้าของบ้าน กันก่อน โดยที่เจ้าของบ้านนั้นคือ เจ้าของโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมีชื่อตามสัญญาการซื้อขาย(ท.ด. 13) และมีสิทธิ์ที่จะให้ใครเป็นเจ้าบ้านลงในทะเบียนแทนตนก็ได้หรือจะไม่มีใครได้เป็นเจ้าบ้านเลยก็ย่อม

โดยทั่วไปสำนักงานเขตแต่ละพื้นที่จะเปิดทำการเวลา 08.00 น. – 16.00 น. ใน วันจันทร์ วันศุกร์ ส่วนวันเสาร์แต่ละพื้นที่จะเวลาปิดจะแตกต่างกันซึ่งคุณควรจะเช็คเวลาเปิดทำการของสำนักงานเขตในพื้นที่ตามทะเบียนบ้านที่จะไปทำเรื่องก่อนซึ่งเอกสารที่ต้องเตรียมไว้ ในการเปลี่ยนชื่อเจ้าบ้านมีดังนี้

Get Updates