ค้นหาซื้อ/เช่า 098 787 9265
Back to Advice

ผู้ขายเตรียมเอกสารอะไรบ้างในวันโอนกรรมสิทธิ์

วันโอนกรรมสิทธิ์ถือว่าสำคัญมากเพราะเป็นวันที่คุณจะได้ทำสัญญาซื้อ-ขาย และโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้ออย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์คุณควรมีการตรวจสอบเอกสารเพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนที่จะยื่นให้เจ้าหน้าที่ ณกรมที่ดิน ในกรณีขายห้องชุด จะต้องมีใบปลอดภาระหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลของอาคารชุดนั้นๆมาด้วย เรามาดูรายละเอียดของเอกสารที่ต้องเตรียมในวันโอนกรรมสิทธิ์กรณีบุคคลธรรมดานิติบุคคลทั้งไทยและชาวต่างประเทศสำหรับผู้ขายกันดีกว่า ว่าควรเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

Get Updates