ค้นหาซื้อ/เช่า 098 787 9265
Back to Advice

ขั้นตอนดำเนินการในวันโอนกรรมสิทธิ์

ขายอสังหาริมทรัพย์ ในวันโอนกรรมสิทธิ์นี้ จะดำเนินการที่กรมที่ดิน โดยใช้เวลาคร่าวๆ ประมาณครึ่งวัน ทางกรมที่ดิน จะเปิดทำการตั้งแต่  08.30 – 17.00 น. คุณควรเผื่อเวลาตรงนี้เอาไว้ด้วย หากไปช่วงเช้าก็จะทำให้เสียเวลาไม่มาก แต่กรณีสะดวกช่วงบ่าย คุณควรไปถึงกรมที่ดินก่อน 14.00 น. มิฉะนั้นอาจทำให้การดำเนินงานล่าช้าไปอีก  ซึ่งผู้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนนี้ได้แก่  ผู้ซื้อ ผู้ขาย และตัวแทนจากสถาบันการเงิน เข้ามาร่วมด้วย อันดับแรก คุณ(ผู้ขาย) ต้องตรวจสอบเอกสารที่จะต้องยื่น พร้อมทั้งตรวจเช็คการเซ็นต์รับรองสำเนาทั้งหมดให้ครบถ้วนสมบูรณ์เสียก่อน โดยเฉพาะเอกสารสัญญาเกี่ยวกับการจดจำนองของผู้ซื้อ จากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนต่างๆ ในการซื้อ – ขาย ทรัพย์สินและทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ์ ดังนี้


ยื่นคำขอ ตรวจสอบเอกสาร จ่ายบัตรคิว

                ติดต่อเจ้าหน้าที่ป  เพื่อยื่นคำขอและตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารทั้งหมด เสร็จแล้วทางเจ้าหน้าที่จะให้บัตรคิว และใบคำขอจดทะเบียบสิทธิ (ทด.1) หลังจากนั้นก็กรอกข้อมูลลงในใบคำขอ พร้อมกับนำมาปะหน้าเอกสารทั้งหมดและนำไปยื่นเจ้าหน้าที่สอบสวน 


รับคำขอ สอบสวนสิทธิ พิมพ์ใบค่าธรรมเนียมและพิมพ์สัญญา

               เมื่อได้รับใบทด.1 พร้อมเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จะแจ้งให้นำเอกสารทั้งหมดไปยื่นคำขอ กับเจ้าหน้าที่สอบสวน เพื่อตรวจสอบและทำการประเมินทุนทรัพย์ พร้อมกับคำนวณค่าธรรมเนียมโอน ซึ่งเสร็จจากกระบวนการนี้คุณจะได้รับใบคำนวณค่าโอน เพื่อให้นำไปชำระที่ฝ่ายการเงิน

 ชำระเงิน และพิมพ์ใบเสร็จ

     ขั้นตอนต่อไป เป็นการชำระเงินค่าธรรมเนียมโอนที่ฝ่ายการเงิน เมื่อชำระเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้ใบเสร็จ(สีฟ้า) พร้อมสำเนาใบเสร็จ(สีเหลือง) และใบรับคำพยาน (สีชมพู) จากนั้นให้นำสำเนาใบเสร็จ(สีเหลือง) และใบรับคำพยาน (สีชมพู) ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่สอบสวน  ส่วนใบเสร็จ (สีฟ้า)ควรถ่ายสำเนาให้ผู้ซื้อเก็บไว้ 1ชุด

 

จดทะเบียน คู่สัญญาลงนาม รับโฉนดและสัญญา

    รอเจ้าหน้าที่เรียกและทำการโอนกรรมสิทธิ์ โดยผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องไปเซนต์สัญญาซื้อขาย  และรอรับโฉนดที่สลักชื่อใหม่พร้อมกับตัวสัญญา จากนั้นให้คุณตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงมอบโฉนดและสัญญาซื้อขาย  (ทด.13)  ให้แก่ผู้รับโอนหรือผู้ซื้อเป็นอันเสร็จสิ้นการโอน  โฉนดนั้นก็จะเปลี่ยนกรรมสิทธ์เป็นของผู้รับโอนหรือผู้ซื้อเรียบร้อย คุณ (ผู้ขาย) อาจจะทำสำเนาสัญญาซื้อขายและโฉนด เก็บไว้ด้วยก้ได้ จากนั้นเตรียมรับเช็คหรือเงินสดส่วนที่เหลือจากผู้ซื้อ เป็นอันเสร็จสิ้นสมบูรณ์

 

ศึกษาเพิ่มเติมเจาะลึก! ค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์แบบละเอียด

ศึกษาเพิ่มเติมสิ่งที่ต้องทําหลังจากโอนกรรมสิทธิ์ (โอนทะเบียนประปา ไฟฟ้า เปลี่ยนชื่อทะเบียนบ้าน)Get Updates