ค้นหาซื้อ/เช่า 098 787 9265
Back to Advice

อัตราค่านายหน้าโดยทั่วไปสําหรับปล่อยเช่าอสังหาฯ ในเมืองไทย

อัตราค่านายหน้าโดยทั่วไปสําหรับปล่อยเช่าอสังหาฯ ในเมืองไทย

 

            การลงทุนด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กำลังเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปล่อยเช่าบ้าน ทาวน์เฮาส์ และคอนโด ทั้งแบบระยะยาวที่ต้องทำสัญญาเช่ากันเป็นรายปีหรือในแบบระยะสั้น ที่มีกำหนดตามแต่เจ้าของจะระบุไว้ในข้อตกลง ซึ่งอัตราผลตอบแทนที่จะได้รับจากการปล่อยเช่าส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก เช่น ทำเล แหล่งชุมชน ใกล้ห้างสรรพสินค้า และความสะดวกด้านคมนาคม ซึ่งหากอยู่ใกล้สิ่งเหล่านี้ ก็จะทำให้อัตราค่าเช่าสูงขึ้นตามไปด้วย

                ปัจจุบันการใช้บริการตัวแทนอสังหาฯ เพื่อช่วยดำเนินการปล่อยเช่าก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เจ้าของที่พักสามารถปล่อยเช่าได้เร็วขึ้นในอัตราค่าเช่าที่เหมาะสม และอำนวยความสะดวกในทุกๆเรื่องแทนเจ้าของทรัพย์ เช่น พาผู้สนใจเช่าเข้าชมที่พัก รวมถึงช่วยเหลือด้านการจัดเตรียมเอกสารจนการปล่อยเช่าเส็จสมบูรณ์ แต่ก็ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเช่นกัน

                ค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้บริการตัวแทนอสังหาริมทรัพย์หรือค่านายหน้านั้น คือค่าตอบแทนที่เจ้าของที่พักต้องจ่ายให้แก่ตัวแทนอสังหาฯ เมื่อสามารถปล่อยเช่าที่พักได้สำเร็จตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญานายหน้าซึ่งทำขึ้นระหว่างเจ้าของทรัพย์และตัวแทน โดยระบุข้อตกลงต่างๆ รวมถึงค่าตอบแทนที่ตัวแทนจะได้รับหากปล่อยเช่าได้สำเร็จ ซึ่งอาจระบุเป็นจำนวนเงินหรืออัตราส่วนจากค่าเช่า

              โดยปกติค่าใช้จ่ายในการใช้บริการตัวแทนอสังหาฯหรือนายหน้าสำหรับการปล่อยเช่าที่พัก จะมีการทำสัญญากับผู้เช่าอย่างน้อย 6 เดือนและ 1 ปี ซึ่งเมื่อทำสัญญากับผู้เช่าเรียบร้อยแล้ว เจ้าของที่พักจะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับตัวแทนหรือนายหน้าที่ดำเนินการให้ เท่ากับอัตราค่าเช่าครึ่งเดือน/สัญญา 6 เดือน หรืออัตราค่าเช่า 1 เดือน/สัญญาเช่า 1 ปี หรือคิดเป็น % ต่อเดือน หากเป็นการเช่ารายเดือนที่ทำสัญญาเช่าไม่ถึงครึ่งปี หรือตามข้อตกลง

 เช่น หากตัวแทนอสังหาฯ สามารถปล่อยเช่าบ้านเดี่ยวได้ในอัตราค่าเช่า เดือนละ 20,000 บาท โดยผู้เช่าทำสัญญาเช่า ปี ในกรณีนี้เจ้าของที่พักจะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับตัวแทนที่ดำเนินการให้ เท่ากับอัตราค่าเช่า เดือน ซึ่งเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท

     ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้บริการตัวแทนอสังหาฯนั้น อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่หรือตามข้อตกลงของบริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ (โบรกเกอร์) และโดยปกติทั่วไปแล้วจะมีการทำสัญญาเช่าขั้นต่ำ 6 เดือน และเก็บค่าเช่าล่วงหน้า 3 เดือนรวมถึงค่าประกันความเสียหายตามที่ได้ตกลงกัน ระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่า  

 Get Updates