ค้นหาซื้อ/เช่า 098 787 9265
Back to Advice

ทำไมกู้บ้านไม่ผ่าน..?


 ประวัติทางการเงิน เครดิตบูโร

                เครดิตบูโร คือข้อมูลประวัติทางการเงินของเรา โดยทุกครั้งที่มีการผ่อนชำระเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น สินเชื่อรถยนต์ บัตรเครดิต ค่าใช้บริการรายเดือน ข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูล ว่ามีประวัติการผ่อนชำระอย่างไร มียอดค้างชำระหรือไม่ ผ่านบริษัทเครดิตแห่งชาติ ที่มีหน้าที่จัดเก็บรายงานข้อมูล  ซึ่งฐานข้อมูลเครดิตนั้นจะทำให้สถาบันและธนาคารต่างๆ สามารถประเมินความเสี่ยงในการอนุมัติสินเชื่อหรือวงเงินเครดิตแก่บุคคลนั้นได้ เพื่อป้องกันความเสียหายจากการผิดนัดชำระหนี้หรือหนี้สูญ

                โดยหากเรามีการขอยื่นสินเชื่อกู้บ้าน จะต้องมีการเซ็นต์ยอมรับให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครดิตก่อนทุกครั้ง เพื่อทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจะได้พิจารณาถึงความสามารถในการผ่อนชำระของเรา เมื่อมีการตรวจสอบแล้วทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งถึงความเป็นไปได้ในการกู้สินเชื่อ พร้อมกับดอกเบี้ยและอัตราผ่อนชำระ ฉะนั้น หากคุณมีเป้าหมายในการยื่นขอสินเชื่อกู้บ้าน คุณควรตรวจสอบประวัติเครดิตบูโรเสียก่อน หากมียอดค้างชำระในรายการใด ควรจัดให้อยู่ในรอบปัจจุบันที่ไม่มีการค้างชำระจะดีที่สุด เพื่อป็นการรักษาเครดิตให้แก่ตัวคุณเอง

พิสูจน์รายได้ลำบาก

                หากคุณไม่ใช้ผู้ที่มีรายได้ประจำสม่ำเสมอทุกเดือน การที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจะอนุมัติให้คุณผ่านนั้นถือว่าเป็นเรื่องต้องเตรียมพร้อมกันตั้งแต่เนิ่นๆ โดยปัญหานี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่ประกอบอาชีพส่วนตัว เจ้าของกิจการ หรือค้าขาย ฉะนั้น หากคุณกำลังจะขอยื่นสินเชื่อกู้บ้าน แล้วเป็นผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำ ก็ควรทำรายการเดินบัญชีอย่างสม่ำเสมอ อัพเดทสมุดบัญชีธนาคารทุกเดือน โดยส่วนใหญ่ธนาคารจะดูจากเอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6-12 เดือน  พร้อมกับแสดงสำเนาทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ หรืออาจจะมีภาพถ่ายกิจการไว้ยืนยันสัก 4-5 ภาพยิ่งดี โดยเฉพาะสรุปรายการเงินเดินบัญชีสำคัญมาก ถ้าไม่มีคงกู้ลำบาก เพราะธนาคารต้องหาที่มาของรายได้ที่แน่นอนเพื่อประกอบการพิจารณา

                ในการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินหรือธนาคารต่างๆ เรื่องของเอกสารมักมีส่วนสำคัญที่สุดเสมอ การเตรียมเอกสารให้พร้อม ตรวจสอบความเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วน นั้นถือว่าคุณมีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว คราวนี้คุณลองมาสำรวจเอกสารที่เตรียมไว้ก่อนจะเดินเข้าไปยื่นกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อก่อนว่าครบถ้วนหรือไม่ ขาดอะไรตรงไหนบ้างรึป่าว ซึ่งในการเตรียมเอกสารสำหรับการขอยื่นกู้สินเชื่อนั้นสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ด้านล่าง

                กรณีมีผู้กู้ร่วม คุณจะต้องเตรียมหลักฐานส่วนตัว และหลักฐานรายได้ของผู้กู้ร่วมไปด้วย ในขั้นตอนการเตรียมหลักฐานต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น คุณจะต้องตรวจสอบเอกสารทั้งหมดให้ครบถ้วนในวันที่ไปยื่นกู้ เพราะจะมีผลกับการพิจารณาอนุมัติของธนาคาร หากในวันที่ยื่นกู้เอกสารไม่ครบ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่ออาจจะไม่รับเรื่อง หรืออาจรับเรื่องไว้และให้คุณนำหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติม ซึ่งผู้คุณควรจะนำมาให้เจ้าหน้าที่ภายใน วัน เพื่อไม่ให้การพิจารณาจากเจ้าหน้าที่และอนุมัติสินเชื่อล่าช้าออกไป เพราะฉะนั้นการขอยื่นสินเชื่อกู้บ้านกับทางธนาคารจะได้รับอนุมัติช้าหรือเร็ว ก็ขึ้นอยู่กับการเตรียมเอกสารในการยื่นด้วย
Get Updates