ค้นหาซื้อ/เช่า 098 787 9265
Back to Advice

สิ่งที่ควรทำก่อนนัดทีมงานเข้าชมบ้าน

1.ลูกค้าเก็บทรัพย์สินของมีค่า หากเกิดการสูญหายทีมงานไม่รับผิดชอบทุกกรณี

2.ลูกค้าควรจัดเก็บบ้านให้เรียบร้อย เพื่อทำให้ประกาศดึงดูดมากขึ้นและสร้างโอกาสในการซื้อขายอสังหามากยิ่งขึ้น

3.หากต้องการเลื่อนนัดต้องแจ้งล่วงหน้า 2 วัน

4.การเปลี่ยนแปลงแพคเกจบริการ ต้องแจ้งล่วงหน้า 2 วันก่อนเข้าพบGet Updates